Pierwszy

Pomieszczenia czyste

Pomieszczenie czyste (clean room) - to pomieszczenie, w którym stężenie cząstek stałych w powietrzu zostało sklasyfikowane i jest stale bądź okresowo kontrolowane. Pomieszczenia tego typu są w sposób specjalny zaprojektowane i zbudowane tak aby zapobiegać wprowadzeniu, gromadzeniu się oraz zatrzymywaniu cząstek wewnątrz pomieszczenia. Dodatkowo w obiektach typu clean room najczęściej monitorowane są parametry takie jak temperatura, ciśnienie, drgania.

Pomieszczenia typu clean room powstają na potrzeby przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego, firm produkujących półprzewodniki, ale również w laboratoriach biotechnologicznych, bankach tkanek. Coraz częściej strefy typu clean room tworzone są również na terenie szpitali: w salach operacyjnych, salach chorych (w szczególności na oddziałach onkologicznych oraz oparzeniowych).

Kontroler różnicy ciśnień PresSura

Kontroler PresSura Model RPC30 jest przeznaczony do monitorowania w sposób ciągły różnicy ciśnień w pomieszczeniach. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik różnicy ciśnień zapewniający niezwykle precyzyjne i stabilne pomiary.


Kontroler Model RPC30 w sposób ciągły mierzy różnicę ciśnień i sprawdza prawidłowy kierunek przepływu powietrza między pomieszczeniami. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach szpitalnych o podwyższonej aseptyce tj. w izolatkach, separatkach, śluzach szatniowych, oddziałach zakaźno-obserwacyjnych, zespołach operacyjnych, laboratoriach mikrobiologicznych, aptekach przyszpitalnych, a także w aptekach wytwarzających leki recepturowe. Jedną z funkcji kontrolera PresSura Model RPC30 jest sterowanie amortyzatorem bądź zaworem, celem utrzymania odpowiedniej różnicy ciśnienia. Model RPC30 może również rejestrowa wskazania czujników temperatury i wilgotności względnej. Produkty PresSura pomagają szpitalom oraz innym placówkom zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Kontroler wyposażony został w czytelny wyświetlacz informujący na bieżąco o stanie w jakim znajduje się dany pokój. W przypadku gdy dojdzie utraty odpowiedniego ciśnienia, automatycznie zostaje uaktywniony sygnał alarmowy (dźwiękowy i wizualny). PresSura może zostać również ustawiana na alarmowanie w przypadku wykrycia zbyt niskiego natężenia przepływu powietrza zasilającego bądź wyprowadzanego, gdy wentylacja jest zbyt mała. Urządzenie zostało również wyposażone w funkcję opóźniania alarmu, mogące być tylko wynikiem chwilowych zmian stanu związanych np. z otwarciem drzwi. Istnieje również możliwość dezaktywacji ustawień alarmowych, w przypadku gdy pomieszczenie zostaje czasowo wyłączone z użytkowania.

 

Urządzenie PresSura może być wykorzystywane w/na:

- oddziałach zakaźno-obserwacyjnych,

- izolatkach septycznych („brudnych”), w których panuje podciśnienie powietrza względem otoczenia, są to pomieszczenia w których przebywają pacjenci cierpiący na chorobę zakaźną mogącą zagrozić zdrowiu i życiu pozostałych osób przebywających na oddziale,

- izolatkach aseptycznych „czystych”, w tych pomieszczenie utrzymywane jest nadciśnienie, umieszcza się w nich osoby chore z obniżoną odpornością immunologiczną chroniąc ją w ten sposób przed ewentualnym zarażeniem drobnoustrojami z zewnątrz.

- w pomieszczeniach z wielopoziomową gradacją ciśnienia, czyli pokojach w których przebywają pacjenci zarówno z obniżoną odporności jaki mogącymi zainfekować pozostałe osoby przebywające na oddziale,

- aptekach wytwarzających leki recepturowe,

- oddziałach intensywnej terapii,

- oparzeniówkach,

- laboratoriach.

System do monitoringu parametrów pracy w pomieszczeniach czystych FMS (Facility Monitoring System)

System TSI FMS to zaawansowany, niezawodny, a przede wszystkim przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do monitorowania wszystkich niezbędnych parametrów w pomieszczeniu typu clean-room. Program charakteryzuje się niezwykle rozbudowaną architekturą. Dostępna w ramach systemu baza danych oraz możliwość korzystania z kopi zapasowych (opcja Buddy) i dodatkowych modułów awaryjnego, zapewniają bezpieczeństwo i spójność danych.

 

 

Czytaj więcej: System do monitoringu parametrów pracy w pomieszczeniach czystych FMS (Facility Monitoring System)

Systemy pomiarowe emisji rtęci.

Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi

Czytaj więcej: Systemy pomiarowe emisji rtęci.

Podkategorie