Pomieszczenia czyste

Pomieszczenie czyste (clean room) - to pomieszczenie, w którym stężenie cząstek stałych w powietrzu zostało sklasyfikowane i jest stale bądź okresowo kontrolowane. Pomieszczenia tego typu są w sposób specjalny zaprojektowane i zbudowane tak aby zapobiegać wprowadzeniu, gromadzeniu się oraz zatrzymywaniu cząstek wewnątrz pomieszczenia. Dodatkowo w obiektach typu clean room najczęściej monitorowane są parametry takie jak temperatura, ciśnienie, drgania.

Pomieszczenia typu clean room powstają na potrzeby przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego, firm produkujących półprzewodniki, ale również w laboratoriach biotechnologicznych, bankach tkanek. Coraz częściej strefy typu clean room tworzone są również na terenie szpitali: w salach operacyjnych, salach chorych (w szczególności na oddziałach onkologicznych oraz oparzeniowych).