Systemy pomiarowe emisji rtęci. - Gdzie zaczynają się pomiary.


Naścienny kondycjoner próbek Tekran Model 3321

Nowy Tekran 3300Xi składa się z tych samych wypróbowanych komponentów jak udany model Tekran 3300.
Tekran 3300Xi jest urządzeniem modułowym, łatwym w montażu i eksploatacji zawiera nowy detektor Tekran 2537Xi i działa w oparciu o uaktualnione oprogramowanie CEM+
Model 3300Xi jest doskonałą platformą dla optymalizacji technologii kontroli wlotu i wylotu, monitorowania zgodnej z przepisami emisji rtęci i badań w skali laboratoryjnej. Tekran
3300Xi może być skonfigurowany tylko do celów wyznaczania ogólnej ilości lub do specjacji rtęci (rtęci pierwiastkowej, tlenkowej i rtęci całkowitej). 

                                               (na zdjęciu Tekran3321)

Konfiguracja Hg CEM z podwójną sondą Tekran 330Xi
Tekran jest Twoją godną zaufania, dokładną i wypróbowaną oraz ekonomiczną metodą badawczą technologii kontroli Hg.
Tekran dostarczył licznym partnerom systemy pomiarowe do specjacji rtęci w gazach spalinowych.
Nasze systemy były użyte przez klientów do oceny powietrza w opracowaniu i ocenach:
  • Produktów wstrzykiwania węgla aktywnego (ACI),
  • Katalizatorów stosowanych do utlenianiai zwiększenia skuteczności wychwytu rtęci,
  • Kompozytów polimerowych zaprojektowanych do absorpcji rtęci,
  • Dodatków chemicznych dla celów wzmożenia usuwania rtęci,
  • Określania profilów linii bazowej źródeł emisji do celów planowania zgodności

Konfiguracja Hg CEM z podwójną sondą

Kompletny system szafkowy HgCEM

Po upływie dziesięciolecia skutecznego monitorowania emisji rtęci i doświadczenia serwisowego, Tekran jest gotów wesprzeć Was za pomocą sprawdzonej technologii systemu 3300Xi HgCEM!
Wprowadziliśmy elastyczność i mobilność do kompletnego systemu HgCEM. System może być rozmieszczany w wielu zastosowań w tym na galerii komina w pobliżu kanału badawczego lub instalacji badawczej.
Gotowy system HgCEM zapewnia znaczące oszczędności dotyczące ogrzewanych przewodów sterujących, uzyskane dzięki kompaktowemu złączu sondy próbnikowej HgCEM, kalibracji i systemowi analizy.
Urządzenie 3300Xi HgCEM wielkości szafki jest w pełni funkcjonalne, autonomiczne i bezpieczne dla środowiska. Tekran oferuje najdokładniejsze na rynku przyrządy do pomiaru rtęci oraz najlepszy serwis i wsparcie dla klienta spośród wszystkich firm.
 
Tekran ma rozwiązanie!
Czy Twoje zastosowanie to:
Monitorowanie jednostek wytwarzających prąd elektryczny, będących źródłem rtęci i zanieczyszczenia powietrza (EGU MATS)
Monitorowanie dostępnej maksymalnej kontroli technologii produkcji cementu portlandzkiego (PC MACT)
Monitoring emisji docelowej produkcji rtęci (n.p: produkcja stali, spalanie odpadów, takonit, itp.)
Ocena i badanie parametrów systemów kontroli rtęci
Monitorowanie i optymalizacja parametrów procesu wstrzykiwania węgla aktywnego
Monitorowanie laboratoriów i instalacji do badań nad spalaniem


 Ulotka pdf: Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi