Systemy pomiarowe emisji rtęci. - Osiągi i opcje konfiguracji Tekran Model 3300Xi


Osiągi Tekran Model 3300X
i

Badania niskiej dokładności
Niezależna amerykańska organizacja badawcza ze wsparciem finansowym z przemysłu i agencji rządowych badała osiągi dostępnych na rynku Systemów Hg CEM badając gazy kominowe powstałe w wyniku spalania węgla, dla stężeń poniżej mikrograma (przedział = 0,02-1,06 μg/m3). Odpowiada to przewidywanym stężeniom rtęci w środowisku, zgodnych z przepisami MACT, w którym wymagane będzie ograniczenie od 90 do 95% w stosunku do obecnych stężeń. Ponownie badania
te pokazały, że Tekran® Serii 3300Xi jest najbardziej niezawodnym, precyzyjnym i dokładnym systemem Hg CEMs obecnie dostępnym. Poniższe wykresy pokazują porównania osiągów urządzeń Tekran i naszego głównego konkurenta. Jedynie Tekran 3300Xi był zdolny by pokazać liniową i właściwą zgodność w całym zakresie badanych stężeń.Ocena osiągów przyrządów jest decydującym elementem ogólnej jakości danych. Audyt badania dokładności względnej (RATA) wykorzystuje niezależną metodę oceny stężenia Hg w gazach kominowych celem zapewnienia dokładności
wyników Hg CEM. W szerokim zakresie stężeń zwłaszcza dla niskich zakresów pomiarowych, Tekran 3300Xi udowadnia doskonałą zgodność z metodą 30B RATA. Owa doskonała porównywalność nie jest naruszana użytą metodą
kontroli lub typem węgla. Wykres po lewej przedstawia rzeczywiste badania RATA dla 8 oddzielnych elektrowni przy zróżnicowanych metodach kontroli i typach spalanego paliwa.

Opcje konfiguracji Tekran Model 3300Xi

                 
Konfiguracja standardowa
Tekran® 3300Xi HgCEM został zaprojektowany, jako
zintegrowany system do ciągłego monitorowania emisji
rtęci (HgCEM) kontrolowanych źródeł punktowych. Główne
element znajdują się w kontrolowanej obudowie na poziomie
ziemi lub na kominie. Ogrzewany przewód prowadzi do
sondy modelu 3342 zlokalizowanego przy punkcie poboru
próbek przy kominie. Sterownik Tekran® PC zapewnia stałe
działanie, okresową kalibrację i raport danych.
Konfiguracja szafkowa
Klienci żądający w pełni zintegrowanego rozwiązania mają
obecnie opcję szafkową system Tekran® 3300Xi.
Zaprojektowaną dla zapewnienia elastyczności, kompletny
system dostarczany jest w klimatyzowanej obudowie. Mały
obrys podstawy pozwala na montaż w wielu różnych
lokalizacjach takich jak antresola kominowa w pobliżu
przewodów badawczych lub badawczym laboratorium
technologicznym.

                

Konfiguracja badawcza nr1
Zespół badań i rozwoju Tekran® opracował kilka
specjalnych konfiguracji dla programów badawczych
kontroli rtęci. Naukowcy stwierdzili, że wysokiej jakości
pomiary symulowanych spalin mają podstawowe znaczenie
dla oceny o komercjalizacji technologii redukcji rtęci.
W badaniach modułowość urządzenia przygotowawczego
i sterującego 3321 pozwoliła z łatwością opracować system
HgCEM dla mniejszej skali.
Konfiguracja badawcza nr2
Wiele systemów Tekran® 3300Xi zostało zastosowanych dla
celów badawczych. US EPA zakupiło 3 kompletne systemy
Tekran® 3300 dla program badawczego zawartości rtęci
w spalinach. W zależności od potrzeb i celów badawczych
Tekran® 3300Xi może być z łatwością konfigurowany. Na
przykład sonda rozcieńczenia Tekran® 3345D-DP dobrana
jest dla zastosowań badawczych ze względu na jej zdolność
do opróbowywania dwóch niezależnych portów.

Ulotka pdf:
Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi