Systemy pomiarowe emisji rtęci.

Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi


System Tekran 3300Xi HgCEM

Działalność regulacyjna dotycząca rtęci w USA
Przepisy EPA Electric Generating Unit Mercury oraz Air Toxics (EGU MATS) and Portland Cement
Maximum Achievable Control Technology (PC MACT) wymagają obniżenia emisji gazowej postaci rtęci.
Tekran posiada sprawdzoną technologię wspierającą monitoring rtęci, optymalizację systemu obniżania
zawartości oraz skutecznego oprzyrządowania badań audytowych.
Przyrządy do kontroli zanieczyszczenia powietrza: Gwarancje skuteczności i badania odbiorowe
Inżynierowie architekci, konsultanci i końcowi użytkownicy poszukują, jako minimum technologii obniżania
zawartości metodami:
 • Dodatków chemicznych przed procesem spalania
 • Obróbki po spalaniu
 • Technologii utleniania rtęci
 • Dodatków do procesu mokrego wypłukiwania
 • Specjalnych eliminatorów mgły
Aktualne warunki techniczne wymagające gwarancji skuteczności mogą stanowić wyzwanie dla uzyskania zgodności z:
 •  Niewłaściwie zdefiniowanymi warunkami na wlocie/wylocie
 •  Przewymiarowanymi systemami łapaczy sorbentowych rtęci gazowej


TEKRAN JEST JEDYNYM PRODUCENTEM LEGITYMUJĄCYM SIĘ:
 • 10 letnim doświadczeniem w projektowaniu, wytwarzaniu i obsłudze serwisowej systemówHgCEMS
 • Wielopunktową technologią próbkowania HgCEMS do badań wlotu/wylotu
 • Identyfikowalność NIST– używanych przez NIST generatorów Tekran 3300Xi niskiego i wysokiego poziomu
 • Certyfikacji dokładności pomiarów niskiego poziomu (EPRI, EERC,CATM, ICCI)
 • Doświadczeniem personelu serwisowego sięgającym średnio 10,000 godzin pracy w warunkach polowych i laboratoryjnych
 • Częściami zamiennymi, szkoleniem i wsparciem „na telefon”

Nowe pokolenie - Tekran Model 2537Xi


Elektroniczna platforma
 • Uruchamianie przez internet
 • Dotykowy interfejs
 • Miejscowa pamięć danych i port USB w panelu czołowym
 • Zdalny dostęp (usuwanie usterek, sterowanie i konfiguracja)
 • Ulepszona rejestracja danych i parametrów przyrządu
 • Dodatkowe funkcje uzyskiwane dzięki opcjonalnych wtyczkom programowym (standardowe dodatki, zdalne sterowanie zaworem i wiele więcej)
Detektor
 • Nowy stabilizator lampowy i układy elektroniczne detektora
 • Ułatwione usuwanie kuwety dzięki wygodnemu interfejsowi wyposażenia
 • Ulepszona stabilność
 • Cyfrowe sterowanie PMT i wyświetlacz
Źródło permeacyjne
 • Mała przestrzeń martwa komory permeacyjnej
 • Udoskonalenie zaworu celem obniżenia wpływu ciśnienia
 • Cyfrowa nastawa źródła permeacyjnego i wyświetlacz
Kaseta / Zespół zaworu
 • Nowy zespół zaworu o małej objętości martwej
 • Ciągła regulacja mocy grzejnika zapewnia stałą temperaturę w okresieżywotności grzejnika
Konstrukcja fizyczna
 • Obniżona wysokość z 22,22 cm do 17,78 cm
 • Usprawniona dostępność podzespołów dla rutynowych czynności konserwacyjnych
W 100% kompatybilny z poprzednimi modelami: 2537 i 3300

Nowe pokolenie - Tekran Model 3310Xi


Kalibrator rtęci pierwiastkowej Tekran® Model 3310Xi pozwala na dokładne kalibrowanie systemów
monitorowania wysokiego poziomu rtęci przy użyciu rtęci pierwiastkowej.
Może współpracować, jako integralna część z Tekran® Serii 3300Xi do specjacji Hg CEM, a także
może być użyty, jako urządzenie niezależne, jako system kalibracji rtęci. Źródło kalibracyjne pozwala
na wielopunktową kalibrację i standardową addycję inicjowaną automatycznie. Urządzenie generuje
dokładne addycje rtęci wykorzystując identyfikowalne przez NIST źródło nasyconych par rtęci
o regulowanej temperaturze. Precyzyjne sterowniki przepływu masowego wykorzystywane są do
rozcieńczania wyjścia źródła do wymaganej wartości. Urządzenie jest zdolne do generowania
w sposób ciągły, dużych strumieni gazu kalibracyjnego przy braku wzrostu kosztów–
wprzeciwieństwie do kosztownych butli gazu do kalibracji rtęci.
Model 3310Xi łączy technologię opracowaną dla Modelu 2505 z kalibracją manualną.
W przeciwieństwie do innych źródeł nasyconych, Model 3310Xi zawiera wiele zaawansowanych
rozwiązań zapewniających znakomitą dokładność i bezdozorowe zdalne działanie.

Najistotniejsze cechy produktu
• Zakres stężeń wyjściowych: 0.5 - 1900 ug/m3 * • Dopuszczalna temperatura otoczenia +5 do +40 °C
• Zakres regulacji źródła                 • Strumień gazu kalibracyjnego: 2 - 30 l/min* Hg: +5,00 do +50,001 °C
• Wieloletnia trwałość źródła rtęci  • NiezaIeżne tablice linearyzacyjne dla każdego sterownika przepływu masowego

Zastosowanie
• Elektrownie opalane węglem
• Spalarnie śmieci
• Pozostałe źródła przemysłowe
• Badania specjacyjne
• Badania w skali laboratoryjnej
• Monitoring procesu usuwania rtęci

Ulotka pdf: Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Nowe pokolenie - Tekran Model 2537Xi, Tekran Model 3310XiNaścienny kondycjoner próbek Tekran Model 3321

Nowy Tekran 3300Xi składa się z tych samych wypróbowanych komponentów jak udany model Tekran 3300.
Tekran 3300Xi jest urządzeniem modułowym, łatwym w montażu i eksploatacji zawiera nowy detektor Tekran 2537Xi i działa w oparciu o uaktualnione oprogramowanie CEM+
Model 3300Xi jest doskonałą platformą dla optymalizacji technologii kontroli wlotu i wylotu, monitorowania zgodnej z przepisami emisji rtęci i badań w skali laboratoryjnej. Tekran
3300Xi może być skonfigurowany tylko do celów wyznaczania ogólnej ilości lub do specjacji rtęci (rtęci pierwiastkowej, tlenkowej i rtęci całkowitej). 

                                               (na zdjęciu Tekran3321)

Konfiguracja Hg CEM z podwójną sondą Tekran 330Xi
Tekran jest Twoją godną zaufania, dokładną i wypróbowaną oraz ekonomiczną metodą badawczą technologii kontroli Hg.
Tekran dostarczył licznym partnerom systemy pomiarowe do specjacji rtęci w gazach spalinowych.
Nasze systemy były użyte przez klientów do oceny powietrza w opracowaniu i ocenach:
 • Produktów wstrzykiwania węgla aktywnego (ACI),
 • Katalizatorów stosowanych do utlenianiai zwiększenia skuteczności wychwytu rtęci,
 • Kompozytów polimerowych zaprojektowanych do absorpcji rtęci,
 • Dodatków chemicznych dla celów wzmożenia usuwania rtęci,
 • Określania profilów linii bazowej źródeł emisji do celów planowania zgodności

Konfiguracja Hg CEM z podwójną sondą

Kompletny system szafkowy HgCEM

Po upływie dziesięciolecia skutecznego monitorowania emisji rtęci i doświadczenia serwisowego, Tekran jest gotów wesprzeć Was za pomocą sprawdzonej technologii systemu 3300Xi HgCEM!
Wprowadziliśmy elastyczność i mobilność do kompletnego systemu HgCEM. System może być rozmieszczany w wielu zastosowań w tym na galerii komina w pobliżu kanału badawczego lub instalacji badawczej.
Gotowy system HgCEM zapewnia znaczące oszczędności dotyczące ogrzewanych przewodów sterujących, uzyskane dzięki kompaktowemu złączu sondy próbnikowej HgCEM, kalibracji i systemowi analizy.
Urządzenie 3300Xi HgCEM wielkości szafki jest w pełni funkcjonalne, autonomiczne i bezpieczne dla środowiska. Tekran oferuje najdokładniejsze na rynku przyrządy do pomiaru rtęci oraz najlepszy serwis i wsparcie dla klienta spośród wszystkich firm.
 
Tekran ma rozwiązanie!
Czy Twoje zastosowanie to:
Monitorowanie jednostek wytwarzających prąd elektryczny, będących źródłem rtęci i zanieczyszczenia powietrza (EGU MATS)
Monitorowanie dostępnej maksymalnej kontroli technologii produkcji cementu portlandzkiego (PC MACT)
Monitoring emisji docelowej produkcji rtęci (n.p: produkcja stali, spalanie odpadów, takonit, itp.)
Ocena i badanie parametrów systemów kontroli rtęci
Monitorowanie i optymalizacja parametrów procesu wstrzykiwania węgla aktywnego
Monitorowanie laboratoriów i instalacji do badań nad spalaniem


 Ulotka pdf: Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi

Osiągi Tekran Model 3300X
i

Badania niskiej dokładności
Niezależna amerykańska organizacja badawcza ze wsparciem finansowym z przemysłu i agencji rządowych badała osiągi dostępnych na rynku Systemów Hg CEM badając gazy kominowe powstałe w wyniku spalania węgla, dla stężeń poniżej mikrograma (przedział = 0,02-1,06 μg/m3). Odpowiada to przewidywanym stężeniom rtęci w środowisku, zgodnych z przepisami MACT, w którym wymagane będzie ograniczenie od 90 do 95% w stosunku do obecnych stężeń. Ponownie badania
te pokazały, że Tekran® Serii 3300Xi jest najbardziej niezawodnym, precyzyjnym i dokładnym systemem Hg CEMs obecnie dostępnym. Poniższe wykresy pokazują porównania osiągów urządzeń Tekran i naszego głównego konkurenta. Jedynie Tekran 3300Xi był zdolny by pokazać liniową i właściwą zgodność w całym zakresie badanych stężeń.Ocena osiągów przyrządów jest decydującym elementem ogólnej jakości danych. Audyt badania dokładności względnej (RATA) wykorzystuje niezależną metodę oceny stężenia Hg w gazach kominowych celem zapewnienia dokładności
wyników Hg CEM. W szerokim zakresie stężeń zwłaszcza dla niskich zakresów pomiarowych, Tekran 3300Xi udowadnia doskonałą zgodność z metodą 30B RATA. Owa doskonała porównywalność nie jest naruszana użytą metodą
kontroli lub typem węgla. Wykres po lewej przedstawia rzeczywiste badania RATA dla 8 oddzielnych elektrowni przy zróżnicowanych metodach kontroli i typach spalanego paliwa.

Opcje konfiguracji Tekran Model 3300Xi

                 
Konfiguracja standardowa
Tekran® 3300Xi HgCEM został zaprojektowany, jako
zintegrowany system do ciągłego monitorowania emisji
rtęci (HgCEM) kontrolowanych źródeł punktowych. Główne
element znajdują się w kontrolowanej obudowie na poziomie
ziemi lub na kominie. Ogrzewany przewód prowadzi do
sondy modelu 3342 zlokalizowanego przy punkcie poboru
próbek przy kominie. Sterownik Tekran® PC zapewnia stałe
działanie, okresową kalibrację i raport danych.
Konfiguracja szafkowa
Klienci żądający w pełni zintegrowanego rozwiązania mają
obecnie opcję szafkową system Tekran® 3300Xi.
Zaprojektowaną dla zapewnienia elastyczności, kompletny
system dostarczany jest w klimatyzowanej obudowie. Mały
obrys podstawy pozwala na montaż w wielu różnych
lokalizacjach takich jak antresola kominowa w pobliżu
przewodów badawczych lub badawczym laboratorium
technologicznym.

                

Konfiguracja badawcza nr1
Zespół badań i rozwoju Tekran® opracował kilka
specjalnych konfiguracji dla programów badawczych
kontroli rtęci. Naukowcy stwierdzili, że wysokiej jakości
pomiary symulowanych spalin mają podstawowe znaczenie
dla oceny o komercjalizacji technologii redukcji rtęci.
W badaniach modułowość urządzenia przygotowawczego
i sterującego 3321 pozwoliła z łatwością opracować system
HgCEM dla mniejszej skali.
Konfiguracja badawcza nr2
Wiele systemów Tekran® 3300Xi zostało zastosowanych dla
celów badawczych. US EPA zakupiło 3 kompletne systemy
Tekran® 3300 dla program badawczego zawartości rtęci
w spalinach. W zależności od potrzeb i celów badawczych
Tekran® 3300Xi może być z łatwością konfigurowany. Na
przykład sonda rozcieńczenia Tekran® 3345D-DP dobrana
jest dla zastosowań badawczych ze względu na jej zdolność
do opróbowywania dwóch niezależnych portów.

Ulotka pdf:
Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi