OCEC Lab Instrument Analizator węgla organicznego i elementarnego w aerozolachAnalizator węgla organicznego (OC) i elementarnego (EC) w aerozolach (powietrzu atmosferycznym) OCEC Lab Instrument producenta Sunset Laboratory Inc. stał się przemysłowym standardem w monitorowaniu środowiska naturalnego oraz środowiska miejsca pracy. Model ten służy jak
o podstawa metody NIOSH 5040 i jest w pełni zgodny z protokołem IMPROVE.

Analizator Sunset Laboratory wykorzystuje sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonego na filtrach kwarcowych.
Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie ze starannie kontrolowanym wzrostem temperatury. Do wykonania analizy otrzymanego gazu wykorzystywany jest detektor z płomieniowo-jonizacyjny. Sprawdzony system sterowania małą objętością gazu nośnego i własnej konstrukcji mufla kwarcowa zapewniają wysoką czułość przy ultra niskim poziomie węgla tła i bez zanieczyszczenia tlenem. Aparat jest wykorzystywany do analizy szerokiego wachlarza rodzajów prób takich jak: środowisko miejskie oraz wiejskie, parki narodowe, dymy pożarów leśnych, dymy pożarów szybów naftowych.

Analizatory Susnset Laboratory wykorzystują sprawdzoną metodę termiczno-optyczną do analizy węgla organicznego i pierwiastkowego gromadzonych na filtrach kwarcowych. Próbki są termicznie desorbowane z filtra w obojętnej atmosferze helu po czym utleniane w procesie ze starannie kontrolowanym wzrostem temperatury. Do wykonania analizy otrzymanego gazu wykorzystywany jest detektor z płomieniowo-jonizacyjny. Sprawdzony system sterowania małą objętością gazu nośnego i własnej konstrukcji mufla kwarcowa zapewniają wysoką czułość przy ultra niskim poziomie węgla tła i bez zanieczyszczenia tlenem.

Z bazą ponad stu przyrządów zainstalowanych na całym świecie ok. 350 takich urządzeń, Sunset Laboratory posiada niezrównane doświadczenie w zakresie przyrządów do pomiaruOC/EC i technik pomiarowych. Na rynku nie istnieje inny przyrząd o  porównywalnych zaletach.

Ulotka pdf PL.                                        Ulotka pdf EN.