POMIESZCZENIA CZYSTE

CLEAN ROOM

Oferujemy aplikacje przeznaczone dla tzw. pomieszczeń czystych (clean room).Grupa przyrządów przeznaczona dla pomieszczeń czystych dzieli się na trzy kategorie:
· Aparaty ręczne (Handheld AeroTrak)
· Aparaty przenośne (Portable AeroTrak)
· Aparaty do stałego mocowania (Wall mounted)Aparaty ręczne / Handheld AeroTrak, model 9303 / 9306-V

Przenosny licznik czastek AeroTrak 9306

 Jest to grupa liczników cząstek, których waga pozwala na sprawne
operowanie przyrządem jedną ręką (aparat mieści się w dłoni).
Zakres pracy wynosi od 3 do 6 kanałów pomiarowych (zależnie od modelu),
przy przepływie wynoszącym 2,83 lpm (litr/minutę). Aparaty mają możliwość
podłączenia dodatkowej sondy do pomiaru temperatury i wilgotności.

Grupa tych aparatów spełnia wymagania normy ISO 21501-4.

   Więcej o: AeroTrak 9303        Więcej o: AeroTrak 9306

 

  Aparaty przenośne / Portable AeroTrak, model 9310 / 9350 / 9510 / 9550

Stacjonarny licznik czastek AeroTrak 9350

 
Najlepsze, przenośne liczniki cząstek spośród dostępnych na rynku
instrumentów przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach czystych.
Aparaty te mogą pracować przy przepływie wynoszącym do 50 lpm.

 Modele przenośne mogą być używane do czasowego monitorowania
lub można połączyć je za pomocą sieci Ethernet lub Modbus z komputerem
PC i stworzyć stacjonarny system monitorowania.

   Więcej o: AeroTrak 9310, AeroTrak 9510                    Więcej o: AeroTrak 9350, AeroTrak 9550

Aparaty do stałego mocowania / Wall mounted AeroTrak, model 7201/ 7301/ 7501/ 7310 / 7510

Aparat do stalego mocowania na ścianie do pomieszczen czystych

 Jest to grupa liczników przeznaczonych do ciągłego monitoringu pomieszczeń czystych.
Aparaty te mogą być również wykorzystane do testowania skuteczności filtracji.

Tor poboru próby wynosi do 12m, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach medycznych.
Aparaty mają możliwość przechowywania do 10 000 zmierzonych wyników.

 Instrumenty te są całkowicie zgodne ze standardami kalibracji. Dodatkową zaletą jest fakt,
że nie posiadają wentylatora (konkurencyjne instrumenty muszą być często doposażane w generatory
cząstek ze względu na obecność wentylatora – co nie jest wskazane dla pomieszczeń czystych).

 Do stworzenia systemu ciągłego monitoringu korzystniej pod względem ekonomicznym jest skorzystanie z liczników do stałego
mocowania. Pełnią one rolę czujnika, gdyż nie ma konieczności ich bezpośredniej obsługi (brak klawiatury i wyświetlacza),
a zarządzanie pracą aparatu czy też pobranymi wynikami odbywa się poprzez komputer.

 Oprogramowanie proponowanych aparatów jest intuicyjne dla Użytkownika. Same aparaty mogą być podłączane
bezpośrednio do komputera poprzez sieć Ethernet lub Modbus RTU.

Liczniki wyposażono w ekrany dotykowe – łatwe w obsłudze i łatwe do czyszczenia (co ma znaczenie w pomieszczeniach czystych).

 Aby w pełni monitorować pomieszczenia czyste, należy kontrolować również wilgotność, temperaturę oraz ciśnienie.
Aparaty TSI pozwalają na pomiar tych parametrów za pomocą dodatkowych sensorów. Mogą one być podłączane
bezpośrednio do aparatu (modele przenośne oraz stacjonarne) lub montowane jako samodzielne czujniki przesyłające
dane do komputera (modele do stałego mocowania).

 TSI zapewnia oprzyrządowanie dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, szpitali, ośrodków naukowo-badawczych,
w których wymagane są standardy pomieszczeń czystych.

 Nasza aparatura pozwala na kontrolę pomieszczeń pod kątem spełniania norm dla pomieszczeń czystych, oraz na monitorowanie
bieżącej produkcji.

 Przyrządy TSI są kalibrowane w certyfikowanym laboratorium a certyfikat poświadczający kalibrację wg wymaganych norm
dostarczany jest razem z aparatem.