MIKROBIOLGIA

BioTrak

Mikrobiologiczny licznik cząstek BIOTRAK jest unikalnym urządzeniem wyposażonym w licznik cząstek oraz detektor cząstek mikrobiologicznych (Bioareozoli). Wykrywa obecność potencjalnych zagrożeń biologicznych w powietrzu w czasie rzeczywistym. Pomiar cząstek żywych jest możliwy dzięki wykorzystaniu technologi fluorescencji indukowanej laserem (LIF). Metoda ta wykorzystuje zjawisko fluorescencji komórek wzbudzonych przy użyciu światła ultrafioletowego. Patent pozwala na wykrycie tylko tych komórek, które mogą stanowić faktyczne zagrożenie dla prowadzonych procesów w danym pomieszczeniu. Dodatkowo aparat BioTrak pozwala na kontrolne przebadanie zebranej próbki powietrza, przez uprzednie zgromadzenie jej na specjalnie przystosowanym do tego filtrze zbierającym, znajdującym się wewnątrz urządzenia.
Czytaj więcej: BioTrak