Zdalne liczniki cząstek AeroTrak
Zdalne licznik cząstek AeroTrak to urządzenia przeznaczone do stałego monitoringu ilości cząstek w pomieszczeniu czystym.
Montowane są one w jednej określonej lokalizacji w pomieszczeniu clean-room i obsługiwane są zdalnie przy użyciu systemu FMS (możliwe jest wykorzystanie również innych sposobów komunikacji).

Liczniki cząstek zdalne możemy podzielić na:
- Liczniki cząstek zdalne AeroTrak+ Seria 7000
- Liczniki cząstek AeroTrak+ REMOTE 6000 z pompą 0,1 CFM
-
Liczniki cząstek AeroTrak typu REMOTE z pompą 1 CFM
Super czuły zdalny licznik cząstek AeroTrak model 7110 mierzące w zakresie 0.100 do 10µm