Systemy pomiarowe emisji rtęci.

Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Tekran 2537Xi, Tekran 3310Xi


System Tekran 3300Xi HgCEM

Działalność regulacyjna dotycząca rtęci w USA
Przepisy EPA Electric Generating Unit Mercury oraz Air Toxics (EGU MATS) and Portland Cement
Maximum Achievable Control Technology (PC MACT) wymagają obniżenia emisji gazowej postaci rtęci.
Tekran posiada sprawdzoną technologię wspierającą monitoring rtęci, optymalizację systemu obniżania
zawartości oraz skutecznego oprzyrządowania badań audytowych.
Przyrządy do kontroli zanieczyszczenia powietrza: Gwarancje skuteczności i badania odbiorowe
Inżynierowie architekci, konsultanci i końcowi użytkownicy poszukują, jako minimum technologii obniżania
zawartości metodami:
 • Dodatków chemicznych przed procesem spalania
 • Obróbki po spalaniu
 • Technologii utleniania rtęci
 • Dodatków do procesu mokrego wypłukiwania
 • Specjalnych eliminatorów mgły
Aktualne warunki techniczne wymagające gwarancji skuteczności mogą stanowić wyzwanie dla uzyskania zgodności z:
 •  Niewłaściwie zdefiniowanymi warunkami na wlocie/wylocie
 •  Przewymiarowanymi systemami łapaczy sorbentowych rtęci gazowej


TEKRAN JEST JEDYNYM PRODUCENTEM LEGITYMUJĄCYM SIĘ:
 • 10 letnim doświadczeniem w projektowaniu, wytwarzaniu i obsłudze serwisowej systemówHgCEMS
 • Wielopunktową technologią próbkowania HgCEMS do badań wlotu/wylotu
 • Identyfikowalność NIST– używanych przez NIST generatorów Tekran 3300Xi niskiego i wysokiego poziomu
 • Certyfikacji dokładności pomiarów niskiego poziomu (EPRI, EERC,CATM, ICCI)
 • Doświadczeniem personelu serwisowego sięgającym średnio 10,000 godzin pracy w warunkach polowych i laboratoryjnych
 • Częściami zamiennymi, szkoleniem i wsparciem „na telefon”

Nowe pokolenie - Tekran Model 2537Xi


Elektroniczna platforma
 • Uruchamianie przez internet
 • Dotykowy interfejs
 • Miejscowa pamięć danych i port USB w panelu czołowym
 • Zdalny dostęp (usuwanie usterek, sterowanie i konfiguracja)
 • Ulepszona rejestracja danych i parametrów przyrządu
 • Dodatkowe funkcje uzyskiwane dzięki opcjonalnych wtyczkom programowym (standardowe dodatki, zdalne sterowanie zaworem i wiele więcej)
Detektor
 • Nowy stabilizator lampowy i układy elektroniczne detektora
 • Ułatwione usuwanie kuwety dzięki wygodnemu interfejsowi wyposażenia
 • Ulepszona stabilność
 • Cyfrowe sterowanie PMT i wyświetlacz
Źródło permeacyjne
 • Mała przestrzeń martwa komory permeacyjnej
 • Udoskonalenie zaworu celem obniżenia wpływu ciśnienia
 • Cyfrowa nastawa źródła permeacyjnego i wyświetlacz
Kaseta / Zespół zaworu
 • Nowy zespół zaworu o małej objętości martwej
 • Ciągła regulacja mocy grzejnika zapewnia stałą temperaturę w okresieżywotności grzejnika
Konstrukcja fizyczna
 • Obniżona wysokość z 22,22 cm do 17,78 cm
 • Usprawniona dostępność podzespołów dla rutynowych czynności konserwacyjnych
W 100% kompatybilny z poprzednimi modelami: 2537 i 3300

Nowe pokolenie - Tekran Model 3310Xi


Kalibrator rtęci pierwiastkowej Tekran® Model 3310Xi pozwala na dokładne kalibrowanie systemów
monitorowania wysokiego poziomu rtęci przy użyciu rtęci pierwiastkowej.
Może współpracować, jako integralna część z Tekran® Serii 3300Xi do specjacji Hg CEM, a także
może być użyty, jako urządzenie niezależne, jako system kalibracji rtęci. Źródło kalibracyjne pozwala
na wielopunktową kalibrację i standardową addycję inicjowaną automatycznie. Urządzenie generuje
dokładne addycje rtęci wykorzystując identyfikowalne przez NIST źródło nasyconych par rtęci
o regulowanej temperaturze. Precyzyjne sterowniki przepływu masowego wykorzystywane są do
rozcieńczania wyjścia źródła do wymaganej wartości. Urządzenie jest zdolne do generowania
w sposób ciągły, dużych strumieni gazu kalibracyjnego przy braku wzrostu kosztów–
wprzeciwieństwie do kosztownych butli gazu do kalibracji rtęci.
Model 3310Xi łączy technologię opracowaną dla Modelu 2505 z kalibracją manualną.
W przeciwieństwie do innych źródeł nasyconych, Model 3310Xi zawiera wiele zaawansowanych
rozwiązań zapewniających znakomitą dokładność i bezdozorowe zdalne działanie.

Najistotniejsze cechy produktu
• Zakres stężeń wyjściowych: 0.5 - 1900 ug/m3 * • Dopuszczalna temperatura otoczenia +5 do +40 °C
• Zakres regulacji źródła                 • Strumień gazu kalibracyjnego: 2 - 30 l/min* Hg: +5,00 do +50,001 °C
• Wieloletnia trwałość źródła rtęci  • NiezaIeżne tablice linearyzacyjne dla każdego sterownika przepływu masowego

Zastosowanie
• Elektrownie opalane węglem
• Spalarnie śmieci
• Pozostałe źródła przemysłowe
• Badania specjacyjne
• Badania w skali laboratoryjnej
• Monitoring procesu usuwania rtęci

Ulotka pdf: Seria Tekran® 3300Xi, System Tekran 3300Xi HgCEM, Nowe pokolenie - Tekran Model 2537Xi, Tekran Model 3310Xi