Tekran model 2537

 Moduły specjacji rtęci współpracujące z analizatorem  rtęci Tekran 2537   
Analizator Tekran model 2537 służy do analizy powietrza atmosferycznego w stacjach monitoringu ciągłego, pozwala na wykonywanie precyzyjnych analiz stężeń rtęci i otwiera szereg nowych możliwości niedostępnych dla innych metod badawczych.
Na zdjęciu: Moduły specjacji rtęci współpracujące z analizatorem  rtęci Tekran 2537


Aparat pozwala na wykonywanie precyzyjnych analiz stężeń rtęci i otwiera szereg nowych możliwości niedostępnych dla innych metod badawczych.
Aparat wykonuje ciągły pomiar całkowitej rtęci gazowej w powietrzu atmosferycznym z czasem aktualizacji pomiaru wynoszącym 2,5 minuty. Granica wykrywalności wynosi mniej niż 0,1 ng/m3 (12 części na kwadrylion w objętości próby).  Analizator ma niewielkie rozmiary, jest odporny na warunki zewnętrzne, może być używany w warunkach polowych oraz w aplikacjach mobilnych.
Model 2537A może pracować w sposób ciągły i nienadzorowany. Ogranicza koszty analiz wykonywanych manualnie i znacznie upraszcza procedury analiz śladowych ilości rtęci.

Zastosowanie:
- Ciągłe pomiary tła
- Monitoring terenów zurbanizowanych                                                        ULOTKA POLSKA
- Lokalizacja źródeł zanieczyszczeń
- Profilowanie
- Przewidywanie zjawisk sejsmicznych                                                        ULOTKA ANGIELSKA
- Pomiary określające rozprzestrzenianie się rtęci
- Analiza rtęci gazowej rozpuszczonej w wodzie