PortaCount Pro 8030/8038

Tester szczelności masek gazowych TSI jest aparatem przeznaczonym do określania stopnia szczelności masek gazowych.
Aparat w prosty i wiarygodny sposób wyznacza współczynnik skuteczności dopasowania maski do twarzy (głowy) użytkownika. PortaCount Pro określa szczelność maski szybko i wygodnie.

Testowanie maski jest dokonywane podczas naturalnych ruchów, do których przyzwyczajony
jest użytkownik dzięki czemu 
PortaCount eliminuje błędy popełniane podczas innych testów,
związane z występowaniem 'czynnika ludzkiego'.


Operacja kontroli jest automatyczna i w pełni powtarzalna.
Wynik są uzyskiwane natychmiast, a rezultatem jest prosta odpowiedź aparatu: "Szczelna/Nieszczelna".
Aparat w trakcie pomiaru przeprowadza kompletną sekwencję testów prowadzoną według automatycznej, zaprogramowanej procedury, dlatego niemożliwe jest pominięcie jakiegokolwiek istotnego elementu testu.

Za pomocą PortaCount Pro można testować prawie wszystkie maski i półmaski przylegające
szczelnie do twarzy w trakcie normalnego użytkowania. Możliwe jest wykorzystanie aparatu zarówno do kontroli masek testowych jak też (przy użyciu specjalnego adaptera) do kontroli indywidualnych masek wykorzystywanych w codziennej pracy.

    


Adaptery dopasowane są do masek wytwarzanych przez różnych producentów. Lista producentów obejmuje praktycznie wszystkich znaczących wytwórców masek na świecie.


                                                                                                  Ulotka model 8030
                                                                                                          
                                                                                                  Ulotka model 8038