Tekran model 2600

Analizator Tekran model 2600 jest wielofunkcyjnym instrumentem laboratoryjnym, pozwalającym na badanie próbek stałych, ciekłych i gazowych

New TekMDS 2 Software Offers Unprecedented User Customization and Control.

Tekran has been completely rewritten the Tekran Mercury Data System (TekMDS) for the Series 2600 Mercury Analysis System. The new application is faster, more reliable and offers a wide range of new capabilities. It supports our new Model 2621 as well as the older Model 2620 auto sampler. The Series 2600 is the most most flexible mercury analysis system, allowing users to tailor the analytical sequence to any special application. The advanced Event Table File (ETF) editor allows users to specify the timing of the series of actions used to analyze each sample. The new timeline display shows the start time, duration, and end time of all analytical events within a sample sequence. User running on older versions of the software can easily import their existing customized ETF files into their new TekMDS 2 software.

Aparat został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i w obsłudze. Metoda fluorescencji atomowej zastosowana wmodelu 2600 posiada wiele unikalnych cech, które zwiększają wydajność i szerokość zastosowań aparatu.

Łatwość ustalenia parametrów pracy
Analizator model 2600 można przygotować do pracy i uruchomić w ciągu zaledwie kilku minut. Tekran zapewnia bezpłatne szkolenie użytkowników (szkolenie jest przeprowadzane w siedzibie firmy - uczestnik ponosi jedynie koszty dojazdu i zakwaterowania). Tekran zapewnia nielimitowane wsparcie techniczne przec cały okres użytkowania aparatu.

Łatwość Serwisowania
Wiarygodność jest najwyższym priorytetem w konstruowaniu aparatury analitycznej niezależnie od tego, czy analiza jest wykonywana w laboratorium, czy w terenie. Aparaty są przez firmę Tekran konstruowane tak, aby nie zachodziła potrzeba konsultowania się ze specjalistami a wszelkie podstawowe czynności obsługowe mogą być wykonane przez użytkownika.

Najwyższej jakości detektor fluorescencji atomowej
Detektor zastosowany w modelu 2600 cechuje się najwyższą dostępną czułością, stabilnością i selektywnością. Posiada on też wiele unikalnych cech – w tym : optyczne sprzężenie zwrotne, kontrolę i regulację temperatury pracy zapewniającą stałość emisji lampy zarówno w krótkim jak i w długim okresie działania. Ścieżka optyczna detektora jest przemywana argonem. W detektorze wykorzystywany jest wysokoczuły fotopowielacz a nie jak w innych mniej zaawansowanych aparatach fotodioda UV.

Unikalna konstrukcja separatora faz
Separator gaz/ciecz cechuje się unikalnym laminarnym przepływem przez wymienny chłodzony pręt co zapewnia wysoką wydajność separacji i praktycznie eliminację możliwości powstawania aerozoli lub piany – nawet w przypadku bardzo trudnych do analizy prób.

Spełnianie wymagań wielu norm
Tekran model 2600 jest aparatem łatwo konfigurowalnym i pozwala na łatwą rozbudowę od prostego zestawu do bardzo rozbudowanej wersji – w pełni zautomatyzowanej – o bardzo wysokiej wydajności. Aparat może być łatwo zmodyfikowany tak, aby wykonywać analizy zgodnie z normami EPA – metody 1631, 245.7, IO5, oraz dla ASTM 06350 dla gazu ziemnego.

Tekran opracował nowy system opracowania danych z pomocą oprogramowania  Tek-MDS-2 (Mercury Data System).
Oprogramowanie jest szybkie, wydajne i wiarygodne. Posiada wbudowaną bibliotekę metod standardowych i możliwość łatwego konfigurowania metod użytkownika.

Edytor ETF
Nowa funkcja  edytora ETF pozwala zaawansowanym użytkownikom zmieniać parametry analizy poszczególnych serii prób. Zmianom mogą podlegać czas startu, czas trwania i czas zakończenia każdego procesu analitycznego niezbędnego do wykonania pomiaru.

Automatyczne sterowanie procesem kalibracji
Oprogramowanie MDS-2 wykonuje automatycznie kalibracje według wszelkich metod standardowych i wykonuje obliczenia współczynników kalibracyjnych (według regresji nieważonej).

ULOTKA POLSKA

 

ULOTKA ANGIELSKA