Tekran model 1100

Generator powietrza zerowego TEKRAN model 1100.

Współpracując z analizatorem rtęci model 2537 pozwala na pracę tego aparatu bez dodatkowego źródła powietrza i regulatora. Ze względu na to, że w wielu miejscach gdzie wykonywane są pomiary nie ma dostępnego ultraczystego powietrza generator eliminuje potrzebę stosowania np. z butli zawierających  powietrze o wysokiej czystości.

Generator jest zabudowany w łatwej do przenoszenia skrzynce z uchwytem dla ułatwienia transportu.

Funkcje generatora mogą być łatwo kontrolowane z zewnątrz za pomocą złącza umieszczonego na tylnej ścianie aparatu 2537.  Pozwala to aktywować działanie generatora tylko wtedy, gdy jego praca jest niezbędna. Aparat może też być  włączany/wyłączany  ręcznie lub automatycznie za pomocą odpowiedniego przekaźnika. Pozwala to na zasilenie powietrzem zerowym dwóch aparatów.
Zastosowania:                                                                                                                             ULOTKA POLSKA
- Monitoring ciągły- Aplikacje mobilne
- Pomiary strumienia- Generowanie wzorcowych par rtęci, rozcieńczanie                                     ULOTKA ANGIELSKA